COOL OCH HÅLL­BAR STIL

Vego - - MODE & SKÖNHET MED SARA CARRARO -

Få en cool och le­dig stil med trö­jan Lent från Ar­me­dang­els. Trö­jan är GOTS-cer­ti­fi­e­rad, vil­ket är en in­ter­na­tio­nell märk­ning som sä­ker­stäl­ler att till­verk­ning­en har skett på ett so­ci­alt och mil­jö­mäs­sigt håll­bart sätt. Köp trö­jan på den håll­ba­ra mo­de­bu­ti­ken thri­ve­sto­re.se. Pris 900 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.