Veg Ome­ga-3

Vego - - MODE & SKÖNHET MED SARA CARRARO -

in­ne­hål­ler Ome­ga-3 ol­ja av högs­ta kva­li­tet ut­vun­net från alger. Veg Ome­ga-3 har ett högt in­ne­håll av bå­de EPA och DHA. En­dast en kap­sel per dag räc­ker för att bi­dra till hjär­nans, hjär­tats och sy­nens nor­ma­la funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.