Veg D-3

Vego - - MODE & SKÖNHET MED SARA CARRARO -

in­ne­hål­ler en ve­gansk käl­la av den vik­ti­ga vi­ta­mi­nen D3 från ut­vald och vilt väx­an­de lav. Veg D-3 in­ne­hål­ler även Sol­ros­le­ci­tin som är rik på nyt­ti­ga fett­sy­ror såsom fos­foli­pi­der. Sol­ros­le­ci­tin främ­jar ock­så upp­ta­get av Vi­ta­min D i krop­pen. Vi­ta­min D3 bi­drar till im­mun­sy­ste­mets nor­ma­la funk­tion samt att bi­be­hål­la en nor­mal ben­stom­me och mus­kel­funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.