VEGOS VEC­KO­ME­NY

Vego - - VEGOS VECKOMENY - RE­CEPT OCH FO­TO: MATTIAS KRISTI­ANS­SON

Den här vec­ko­me­nyn for­ma­des myc­ket av hus­mans­kost från värl­dens al­la hörn. Du vet den där vär­man­de ma­ten som får en att kän­na sig som hem­ma oav­sett var i värl­den den kom­mer från. Här blan­das svens­ka in­flu­en­ser med indiska, ita­li­ens­ka och från Mel­la­nöstern. Jag har även lagt till en av mi­na fa­vo­rit­ka­kor just nu, gjor­da på 100 % full­korn.

OUMPH-PANNA

4 por­tio­ner En­kel panna med en rö­kig va­ri­ant av Oumph. Hit­tar du in­te just den sor­ten går det ock­så bra med de van­li­ga na­tu­rel­la bi­tar­na, Häl­sans Köks fi­lé­bi­tar el­ler Veg­me Bi­tes.

2 för­pack­ning­ar Oumph Sal­ty & Smo­ky

à 280 g

1 gul lök, fin­hac­kad

1 mo­rot, fin­hac­kad

1 tsk ore­gano

2 msk to­mat­puré

4 dl gräd­de, t ex hav­re- el­ler so­jagräd­de ½ msk fly­tan­de grön­saks­fond 2 msk fin­hac­kad per­sil­ja, fryst går bra salt svart­pep­par

Till ser­ve­ring kokt full­korns­ris el­ler pas­ta

1. Fräs Oump­hen i li­te raps­ol­ja tills den får fint med färg.

2. Vänd ner gul lök och mo­rot och låt frä­sa med tills lö­ken mjuk­nar nå­got.

3. Häll ner ore­gano, to­mat­puré, gräd­de och grön­saks­fond. Ko­ka upp och låt sju­da i 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med per­sil­ja, salt och pep­par.

4. Ser­ve­ra pan­nan till­sam­mans med full­korns­ris el­ler pas­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.