Vego

NYTÄNKANDE TEXTIL

-

Emma Dahlqvist är en textildesi­gner som arbetar med moderna tekniker och naturliga material. Hon flätar, väver och laserskär. Näver kan man ta från björken utan att döda den, så det är ju enormt miljösmart. Det här verket heter Fjäll och kostar 38 000 kr.

EN AV DE hetaste trenderna inom arkitektur är att bygga hus av andra hus. Det låter kanske konstigt men vi har sen urminnes tider byggt hus av andra material. Se bara på alla våra svenska kyrkor där man har runstenar i grunden.

Nu finns det en ny våg. Det är självklart så att kraven på hållbarhet kring husbyggen har tvingat fram detta. Och med tanke på att byggbransc­hen står för 21 % av koldioxidu­tsläppen i Sverige så kan man ju tycka att det är en relevant fråga.

Frågan om att bygga hus av andra hus, eller ”återhus” som vissa säger, är kanske mer komplex än det låter. Jag tänkte att vi här ska bena ut vad som egentligen är vad.

Generellt sett kan man prata om att det finns två rörelser. En handlar om att ta hand om materialen från ett tidigare hus, vilket t ex danska Anders Lendager gör med tegelfasad­er från andra hus. Den andra rörelsen handlar om att ta existerand­e hus och göra om dem till nya funktioner. Det finns massor av exempel på hotell som byggts om från andra funktioner, som t ex Tapetfabri­ken i Stockholm som tidigare var just en fabrik. Men det går även att titta på kyrkan på Majorsgata­n i Stockholm som blivit coola Soho House, ett kontorskom­plex.

Varför ska man göra hus av andra hus, då? Självklart är hållbarhet­saspekten den viktigaste, men det finns också tankar om att det kan vara billigare. Men så finns det också något vi kan kalla kulturellt värde. För visst är det bra att man låter gamla, fina hus få finnas kvar?

På minussidan pratar man om att det är dyrt. Och tar tid. Och håller verkligen balkarna från 1920 för vårt moderna liv hundra år senare? Slutligen finns det många tankar om att nya hus faktiskt är energieffe­ktivare än gamla hus.

Svårt? Absolut, men en viktig fråga att ta med in i framtiden. När jag pratade med en av arkitekter­na på Sweco kring detta så menade hon att vi måste våga testa. Det är alldeles för många som säger nej, och då blir det inga nya resultat.

Är du nyfiken på fler nivåer runt detta med att återbruka hus? Diskussion­en är ny och färsk, men håll ett öga på Vinnova-finansiera­de gruppen bakom aterhus.nu som ska undersöka detta. Spännande!

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden