ROT­FRUK­TER 2.0

Ski­va, tär­na, riv och hyv­la! Nu är bäs­ta ti­den för bil­li­ga, smar­ta, kris­pi­ga rotsaker som hål­ler dig mätt läng­re.

Vegomat - - INNEHÅLL - AV: Ca­mil­la Pé­rez FO­TO: Lina Ei­den­berg Ada­mo

Rät­ta röt­ter blir ro­li­ga rät­ter med nya till­be­hör och en li­ten tvist.

BAKAD SÖT­PO­TA­TIS MED BÖNRÖRA OCH SPI­CY SALSA

Byt ut den van­li­ga bak­po­ta­ti­sen mot en mer spän­nan­de och sö­ta­re (och stör­re) söt­po­ta­tis. Fyll den med en god rö­ra.

4 por­tio­ner

4 söt­po­ta­ti­sar

Bönröra

2 msk oliv­ol­ja 2 vit­löks­klyf­tor

2 tsk spis­kum­min

½ krm chili­pep­par

380 g kok­ta svar­ta bö­nor ½ tsk salt

Salsa

3 to­ma­ter

10 cm pur­jo­lök 1 kru­ka ko­ri­an­der 1 röd pap­ri­ka 1 li­me, saf­ten ½ msk oliv­ol­ja ½ tsk salt

1 krm vit­pep­par

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Pic­ka ett par hål i po­ta­ti­sar­na och ba­ka dem mitt i ug­nen i ca 90 mi­nu­ter, ta ut dem in­nan de blir brän­da. Hac­ka to­ma­ter, pur­jo­lök, ko­ri­an­der och pap­ri­ka. Lägg hac­ket i en skål och blan­da med li­mesaft och oliv­ol­ja. Sal­ta och pepp­ra och ställ i ky­len i en tim­me. Värm ol­jan i en gry­ta och till­sätt pres­sad vit­lök, spis­kum­min och chili­pep­par, svet­ta nå­gon mi­nut och till­sätt se­dan de av­run­na bö­nor­na. Stek i en mi­nut och låt se­dan sval­na nå­got. Mo­sa bö­nor­na li­te lätt och sal­ta. Skär ett snitt i po­ta­ti­sar­na och tryck med tum­mar och pek­fing­rar så de öpp­nar sig. För­de­la bön­rö­ran i po­ta­ti­sar­na och top­pa med sal­san.

Rotsaker som rostas i ugn el­ler ski­vas tunt i en ma­tig sal­lad är ja­nu­a­ris bå­de bäs­ta och bil­li­gas­te ve­go­mat. Vi ger ny in­spi­ra­tion med mo­der­na rot­saks­rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.