SÖTT SLUT

Vegomat - - INNEHÅLL -

Ve­gans­ka dröm­des­ser­ter från ins­ta.

Instagram är en guld­gru­va för söt­sug­na ve­ga­ner med re­cept, rå­varu­tips och in­spi­re­ran­de titt­go­dis från he­la världen. Spa­na in Ve­gan­foodspot som sam­lar fa­vo­ri­ter, ock­så från and­ra hän­giv­na ve­gan-foodi­es, till ett ljuv­ligt flö­de. Och all­ra bäst är des­ser­ten!

@ve­gan­foodspot

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.