10 NYA SKÄL ATT IN­TE SLÄNGA

Vegomat - - JUST NU -

10 sto­ri­es about food was­te är en do­ku­men­tär ska­pad av Electro­lux, för att ge ökat med­ve­tan­de kring matav­fall och ge in­spi­ra­tion till att le­va mer håll­bart. I vart och ett av de tio oli­ka ka­pit­len be­söks en pionjär in­om mat­lag­ning, jord­bruk och teknik, och de tar upp en ut­ma­ning på te­mat matav­fall, och ger en lös­ning och tip­sar oss kon­su­men­ter om hur vi max­i­me­rar matupp­le­vel­ser i en håll­bar livs­stil.

Tit­ta på fil­men: Vi­meo.com/245592777

Ent­re­pre­nö­ren Anas­ta­sia Co­le Pla­ki­as tak­od­ling i Broo­klyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.