”Jag vill ock­så va­ra en Ve­gan Ba­dass!”

Vegomat - - JUST NU -

Hen­rik Schyf­fert för­sök­te i tre av­snitt i SVT:s Köt­tets lus­tar bli bäs­tis med två gri­sar, med va­let att an­ting­en skju­ta ihjäl dem för att mo­ti­ve­ra sitt köt­tä­tan­de – el­ler lå­ta dem le­va och bli ve­ge­ta­ri­an för res­ten av li­vet.

Om han kla­ra­de det? Nä. Schyf­fert sköt in­te gri­sar­na Victo­ria och Ma­de­le­i­ne själv, de blev dock jul­skin­ka på an­nat vis. Han be­stäm­de sig i stäl­let för att hal­ve­ra sin kött­kon­sum­tion.

Så nu är han fort­sätt­nings­vis, ska vi sä­ga; We­a­kass Me­at Ea­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.