GRÖN­SA­KER ÄR HUVUDSAKEN

Vegomat - - JUST NU -

Re­stau­rant Re­lae är in­ne­ha­va­re av en Miche­lin­stjär­na men ock­så en osnob­big kro­gat­mo­sfär med öp­pet kök och hem­trev­li­ga be­stick­lå­dor un­der bor­den. Och fram­för allt en me­ny som har en grön bas där ani­ma­lis­ka pro­duk­ter ba­ra är ströss­let. Bo­ka i för­väg för att säk­ra upp ett bord, men någ­ra plat­ser hålls all­tid för spon­ta­na in­drop­pa­re.

Re­stau­rant-re­lae.dk

På Re­stau­rant Re­lae kom­mer grön­sa­ker­na först.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.