PICKLAD SVAMP

Vegomat - - HEMLAGAT -

1 dl strö­soc­ker

1 dl hett vat­ten

2 dl kallt vat­ten

2 dl ät­tik­sprit

1 tsk salt

2 krm vit­pep­par

1 mo­rot

300 g svamp, t ex ost­ron­skiv­ling och skogschampinjoner

Skölj kor­net och blöt­lägg i ca 8 tim­mar, häll av vatt­net. Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. Stek lö­ken ge­nom­skin­lig i ol­jan och till­sätt kor­net och vi­net. Rör och låt vi­net ko­ka in. Till­sätt se­dan grön­saks­fon­den och slå på li­te vat­ten. Låt ko­ka in un­der om­rör­ning och fort­sätt till­sät­ta vat­ten som får ko­ka in un­der om­rör­ning in­nan nytt vat­ten till­sätts. Even­tu­ellt behövs mer vat­ten, kor­net är klart ef­ter un­ge­fär en tim­me, provsma­ka. Riv hård­os­ten och rör ner den, sal­ta och pepp­ra ef­ter smak.

Rör ut sock­ret i det he­ta vatt­net. Till­sätt kallt vat­ten, ät­tik­sprit, salt och pep­par. Ska­la mo­ro­ten och hyv­la ski­vor, lägg ner des­sa i lagen. Ren­sa svam­pen och skär i ski­vor, lägg ner des­sa i lagen. Låt dra i minst 30 mi­nu­ter fö­re ser­ve­ring.

Ser­ve­ra korn­risot­ton med bi­tar av kit­t­ost och picklad svamp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.