SOTAD LÖK, SPETSKÅL, GNOCCHI & MAND­LAR

Vegomat - - HEMLAGAT -

600 g fast po­ta­tis 2 äggu­lor Li­te mjöl Salt God ol­ja, raps el­ler oliv 2 röd­lö­kar 2 gullö­kar 4 sto­ra scha­lot­ten­lö­kar 2 vit­löks­klyf­tor 1 li­ten spetskål 50 g smör ½ dl oliv­ol­ja ½ ci­tron, skal och juice 40 g ost, Gam­mel-Pär el­ler par­me­san 1 gul mo­rot el­ler van­lig mo­rot

1 ask smör­gåskras­se

80 g mand­lar, gär­na mar­co­na­mand­lar

Gnocchi: Ska­la och ko­ka po­ta­ti­sen. Pas­se­ra genom po­ta­tis­press el­ler nät­sil och blan­da med äggu­lor, li­te mjöl och salt. Knå­da lätt med hän­der­na, de­gen ska bli när­mast klibb­fri. De­la upp de­gen i mind­re bi­tar och rul­la ut och de­la i 2–3 cm bi­tar. Sjud 2–3 min i sal­tat vat­ten. Ta upp ur vatt­net och ring­la över god ol­ja. Van­ligt­vis sköl­jer jag dem i kallt vat­ten och ef­ter det ring­lar jag över ol­jan, se­dan ste­ker jag dem i varm stek­pan­na med fet­tet från lö­kar­na tills de får färg.

Värm en stek­pan­na så den ry­ker. Ski­va lö­kar­na rakt över och so­ta ski­vor­na i pan­nan så de blir näs­tan svar­ta på bå­da si­dor­na. So­ta se­dan spetskå­len på skärsi­dor­na på sam­ma sätt, lägg åt si­dan och sal­ta. Lägg lö­kar­na i smör, ol­ja, ci­tron­skal och salt och ba­ka i ugn (140 gra­der) i ca 1 tim­me.

Hyv­la os­ten och mo­ro­ten, klipp kras­sen och grov­hac­ka mand­lar­na.

Gnocchi på po­ta­tis, med spetskål, gul mo­rot, rostad lök och mand­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.