DEN GRÖ­NA ÖN:

Vegomat - - MATRESA -

Jo, det reg­nar på Ir­land, om in­te cats and dogs, så en skur var och varan­nan tim­me. Men det gör ju att allt väx­er så bra ock­så: 2/3 av Ir­lands yta be­står av be­tes­mark el­ler är uppod­lad med i hu­vud­sak gräs. Och här finns över 6 mil­jo­ner nöt­kre­a­tur och över 4 mil­jo­ner får.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.