TORTINO DI MELANZANE E POMODORO CON MOZ­ZA­REL­LA

Vegomat - - TÄNKVÄRT -

6 per­so­ner

Ter­rin på au­ber­gi­ne & moz­za­rel­la:

3 jämn­sto­ra au­ber­gi­ner 1 dl oliv­ol­ja 2 buf­fel­moz­za­rel­la 1 knip­pe ba­si­li­ka salt och svart­pep­par

To­mat­sås:

½ röd lök

1 klyf­ta vit­lök

2 bur­kar plom­mon­to­ma­ter (San Mar­za­no)

½ tsk soc­ker salt och svart­pep­par

1 ½ dl oliv­ol­ja

Ter­rin:

De­la au­ber­gi­ner­na och skär ett rut­möns­ter ner till, men in­te genom, ska­let. Sal­ta, pepp­ra och häll på oliv­ol­ja. Ba­ka i 200 gra­ders ugn i 30–40 mi­nu­ter el­ler tills de är mju­ka. Gröp ur köt­tet, skär ige­nom och blan­da med moz­za­rel­la sku­ren i bi­tar samt finsku­ren ba­si­li­ka. De­la de ”re­na” ska­len längs med och klä små ugns­for­mar med ska­let (svar­ta si­dan ut­åt). Ske­da till­baks moz­za­rel­la/au­ber­gi­ne-bland­ning­en i for­mar­na och ba­ka i yt­ter­li­ga­re 10 mi­nu­ter tills moz­za­rel­lan smäl­ter.

To­mat­sås:

Skär lök och vit­lök fint. Svet­ta i någ­ra mi­nu­ter ut­an att det tar färg. Till­sätt to­ma­ter­na, soc­ker, salt och låt ko­ka i 20–30 mi­nu­ter tills så­sen har tjock­nat nå­got. Mixa så­sen och låt sval­na i 4 mi­nu­ter. Vis­pa i oliv­ol­jan så att så­sen tjock­nar yt­ter­li­ga­re. Ser­ve­ra ter­ri­nen med to­mat­så­sen och avnjut med en bit bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.