SÅ FUNKAR DET

TURBOLADDAD FO­TO­SYN­TES

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Al­la växt­cel­ler har dna som in­ne­hål­ler de­ras ge­ne­tis­ka kod. Det finns tre sätt att öka skör­de­av­kast­ning­en med hjälp av ge­ner.

1 Om en växt re­dan har en viss önsk­värd gen kan ex­tra ko­pi­or av ge­nen till­fö­ras till dess dna för att gö­ra det än­nu bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.