OGRÄSBEKÄMPANDE SKALBAGGE

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Syd­af­ri­kans­ka bön­der fa­sar för väx­ten flik­par­te­ni­um. Med hjälp av na­tur­li­ga be­kämp­nings­me­del hind­rar den and­ra väx­ter från att växa i när­he­ten och vål­lar stor för­öd­el­se på åk­rar­na. Men se­dan 2003 be­käm­pas ogrä­set med en na­tur­lig fi­en­de: en skalbagge. Fors­ka­re vid Witsu­ni­ver­si­te­tet hop­pas att skal­bag­gar­na ska få fäs­te så att de kan hål­la väx­ten i schack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.