CRISPR/Cas9

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MÄNSKLIG PÅVERKAN -

Se­dan upp­täck­ten av CRISPR/Cas9, ett en­zym som kan skä­ra av dna, har fors­ka­re bör­jat an­vän­da det för att öka av­kast­ning­en från oli­ka grö­dor. Ge­ne­ti­ker vid den ki­nes­is­ka ve­ten­skaps­a­ka­de­min har hit­tat ett sätt att ma­ni­pu­le­ra vete­ge­ner så att grö­dan blir im­mun mot mjöl­dagg, och fors­ka­re vid King Ab­dul­lah Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Te­ch­no­lo­gy i Sau­dia­ra­bi­en har lyc­kats gö­ra to­ma­ter im­mu­na mot TYLCV-vi­rus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.