AGAR

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Agar ut­vinns ur rödal­ger ge­nom att ko­ka dem och an­vänds i des­ser­ter och söt­sa­ker i Japan. I pro­jek­tet Agar Plas­ti­ci­ty har de­sign­kol­lek­ti­vet AMAM från To­kyo lan­se­rat agar­ge­len som ett al­ter­na­tiv till plast. Ge­nom att het­ta upp agar och häl­la den i for­mar som se­dan fry­ses kan man till­ver­ka plast­lik­nan­de pro­duk­ter och förpackningar (flas­kan på bil­den är in­sla­gen i agar­ma­te­ri­a­let). Nu för­sö­ker de­sig­ner­na hit­ta sam­ar­bets­part­ner med den ve­ten­skap­li­ga och tek­nis­ka kom­pe­tens som be­hövs för att ta pro­dukt­ut­veck­ling­en till näs­ta ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.