SVAMP

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Svam­par be­står till störs­ta de­len av un­der­jor­dis­ka trå­dar, my­cel. New York-företaget Eco­va­ti­ve De­sign lå­ter my­cel växa i jord­bruks­av­fall för att pro­du­ce­ra ett nytt al­ter­na­tiv till plast. En bland­ning av svam­par och de­ras nä­ring kan läg­gas i en form, till ex­em­pel till en livs­me­dels­för­pack­ning el­ler en mö­bel. När for­men är fylld med en tät mas­sa av ny­bil­dad my­cel vär­me­be­hand­las den så att svam­pen dör. Kvar blir en pro­dukt som är håll­bar men ock­så helt bi­o­lo­giskt ned­bryt­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.