HAVSGÖDNING

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

”Ge mig en far­tygs­last med järn så ska jag ge dig en ny is­tid”, sa oce­a­no­gra­fen John Mar­tin 1988. Även om han halvt om halvt skäm­ta­de stod han fast vid för­sla­get att gö­da ha­vet med järn för att på så vis öka mäng­den växt­plank­ton och upp­ta­get av kol­di­ox­id från at­mo­sfä­ren. För­sök har gjorts, men än så länge är det oklart hur myc­ket plank­ton som sjun­ker ner på havs­bott­nen och fun­ge­rar som kol­di­ox­idsän­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.