40,5 pro­cent av jor­dens lan­dy­ta täcks av gräs­mar­ker.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Kalkri­ka gräs­mar­ker är Eu­ro­pas artri­kas­te ve­ge­ta­tion­styp med upp till 80 växtar­ter per m2. Une­scos de­fi­ni­tion av gräs­mark är ”mark täckt med örtar­ta­de väx­ter och mind­re än 10 pro­cent träd och bus­kar".

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.