6 pro­cent av jor­dens lan­dy­ta be­står av våt­mar­ker.

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Se­dan 1950-ta­let har 84 pro­cent av torv­mar­ken i Stor­bri­tan­ni­en gått för­lo­rad på grund av torr­lägg­ning och ut­vin­ning. En fjär­de­del av Eu­ro­pas vik­ti­gas­te våt­mar­ker ho­tas på grund av över­ut­nytt­jan­de av grund­vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.