SVALBARDS GLO­BA­LA FRÖBANK

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - UTROTNING -

Ta­ket och fa­sa­den till Svalbards glo­ba­la fröbank pryds av speg­lar och pris­mor i rost­fritt stål. Det re­flek­te­ra­de lju­set ska­par ett spök­likt sken som för­änd­ras un­der dyg­net och mel­lan års­ti­der­na. Konst­nä­ren Dy­ve­ke San­ne fick i upp­drag att ta fram den slå­en­de de­sig­nen tack va­re en norsk lag om att al­la of­fent­li­ga bygg­na­der som över­sti­ger en viss bygg­kost­nad mås­te om­fat­ta ett konst­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.