DEN DJUPFRYSTA DJURPARKEN

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - UTROTNING -

Na­tur­skydds­fors­ka­re på San Di­e­go Zoo har ska­pat ett ”djup­fryst zoo” med cel­ler och em­bry­on från ho­ta­de och utro­ta­de ar­ter. Ini­ti­a­ti­vet är värl­dens störs­ta och mest va­ri­e­ra­de sam­ling, och syf­tar till att be­va­ra värl­dens bi­o­lo­gis­ka mång­fald i cell­form. För­sö­ken att räd­da den nord­li­ga un­derar­ten av trubb­nos­hör­ning­en (det finns ba­ra tre in­di­vi­der kvar) byg­ger på djur­par­kens cell­sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.