GEN-ARKIV

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - UTROTNING -

Ka­ka­pon är en pa­pe­go­jart på Nya Ze­e­land som in­te kan fly­ga. Den ho­tas av in­va­si­va ar­ter, och de 151 in­di­vi­der som le­ver idag om­fat­tas av ett skydds­pro­gram. De le­ver på öar där de sak­nar na­tur­li­ga fi­en­der, och fort­plant­ning­en kon­trol­le­ras. Vis­sa be­fruk­tas på konst­gjord väg och ung­ar­na tas om hand av ka­ka­po­mam­mor. Al­la ka­ka­po­ers arvs­mas­sa kart­läggs som un­der­lag för det fort­sat­ta ar­be­tet med att be­va­ra ar­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.