GENMODIFIERING

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - UTROTNING -

Den ho­ta­de svart­fo­ta­de il­lern kan bli det förs­ta vil­da dju­ret som får sin gen­upp­sätt­ning ma­ni­pu­le­rad. Ar­ten ho­tas av in­a­vel och pest­sjuk­dom. Den ame­ri­kans­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Re­vi­ve & Resto­re vill för­änd­ra ar­tens arvs­mas­sa för att stär­ka dess mot­stånds­kraft mot sjuk­do­mar och klo­na ill­rar från cel­ler av dö­da in­di­vi­der för att åter­stäl­la den ge­ne­tis­ka mång­fal­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.