FAKTARUTA

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

50 pro­cent av värl­dens våt­mar­ker har för­svun­nit un­der det se­nas­te år­hund­ra­det.

67

pro­cent av de våt­mar­ker som fanns i Eu­ro­pa för 100 år se­dan har torr­lagts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.