Män­ni­skans ut­veck­ling

Vetenskapens topp 10 - - Innehåll -

Läs spän­nan­de fakta om vår egen art Ho­mosa­pi­ens – från fa­sci­ne­ran­de fos­sil­fynd till ho­ta­de språk och häf­ti­ga re­kord.

Män­ni­skans hjär­na ut­gör ba­ra 2 pro­cent av den to­ta­la kropps­vik­ten men står för 20–25 pro­cent av ener­gi

för­bruk­ning­en.

Män­ni­skors ske­lett be­står främst av kol­la­gen­fib­rer och kal­ci­um­fos­fat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.