Tek­no­lo­gi i

Vetenskapens topp 10 - - Innehåll -

Ut­fors­ka tek­ni­ken i prak­ti­ken – från de små tek­nis­ka un­der­ver­ken du har i fic­kan till in­gen­jörs­mäs­si­ga stor­verk som för­änd­rat vår värld.

Upp­fin­ning­ar, pry­lar, mo­jäng­er och ma­te­ri­al – tek­ni­kens värld är snabb­rör­lig och stän­digt full av nya över­rask­ning­ar. Topp tio-lis­tor­na i det här av­snit­tet vi­sar bred­den av de tek­nis­ka land­vin­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.