Jor­den

Vetenskapens topp 10 - - Innehåll -

De högs­ta ber­gen. De störs­ta ök­nar­na. ök De kal­las­te plat­ser­na. De längs­ta flo­der­na. De störs­ta sjö­ar­na. De mest ex­tre­ma plat­ser­na på vår pla­net.

Vår pla­net är unik. Dess stor­lek (12 765 km i di­a­me­ter vid ekva­torn), om­lopps­ba­na, tem­pe­ra­tur och at­mo­sfär har ska­pat för­ut­sätt­ning­ar­na för liv. Här har vi sam­lat fa­sci­ne­ran­de fakta om vår värld och dess geo­gra­fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.