Histo­ria

Vetenskapens topp 10 - - Innehåll -

Kung­ar, drott­ning­ar, år­tal och av­gö­ran­de slag – men ock­så my­ter och myste­ri­er, be­drä­ge­ri­er och bluf­far, missö­den och miss­lyc­kan­den.

Sam­häl­lets och vetenskapens ut­veck­ling un­der 5 500 års histo­ri­e­skriv­ning – och även ti­di­ga­re – är en guld­gru­va full av fa­sci­ne­ran­de fakta, myste­ri­er och bluf­far.

Mon­go­lim­pe­ri­et Cen­tra­la­si­en 33 mil­jo­ner km2 (år 1274) 1206–1370 Det frans­ka ko­lo­ni­a­lim­pe­ri­et Glo­balt

12,3 mil­jo­ner km2 (1938)

1534–1980 Rys­ka kej­sar­dö­met Nor­ra Asi­en 22,8 mil­jo­ner km2 (år 1866) 1721–1917 Ab­ba­sid­ka­li­fa­tet Nord­af­ri­ka och Mel­la­nöstern 11,1 mil­jo­ner km2 (cir­ka 850) 750–1258 Spans­ka im­pe­ri­et Cen­tral- och Sy­da­me­ri­ka 19,4 mil­jo­ner km2 (cir­ka 1750) 1492–1898 Por­tu­gi­sis­ka im­pe­ri­et Afri­ka och Sy­da­me­ri­ka 10,4 mil­jo­ner km2 (1815)

1415–1999 Umayy­ad­ka­li­fa­tet Nord­af­ri­ka och Mel­la­nöstern 15 mil­jo­ner km2 (750)

661–750 Qing­dy­nastin Östa­si­en

14,7 mil­jo­ner km2 (1790)

1644–1912 Yan­dy­nastin Östa­si­en

14 mil­jo­ner km2 (1310) 1271–1368

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.