Trans­port

Vetenskapens topp 10 - - Innehåll -

Följ med på re­san från hju­let till rym­dra­ke­ten och läs om hur vi ta­git oss fram­åt ge­nom år­hund­ra­de­na – läng­re, snab­ba­re och allt mer upp­fin­nings­rikt.

Un­der det se­nas­te år­hund­ra­det har vårt sätt att rö­ra oss över jor­den för­änd­rats dra­ma­tiskt, he­la ti­den med fo­kus på att nå fler des­ti­na­tio­ner – och kom­ma fram snab­ba­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.