Djur­ri­ket

Vetenskapens topp 10 - - Innehåll -

Djur som stic­ker ut – de störs­ta, snab­bas­te, star­kas­te, älds­ta, far­li­gas­te el­ler ba­ra märk­li­gas­te dju­ren på vår pla­net.

Störs­ta dägg­dju­ret

(och störs­ta dju­ret nå­gon­sin)

Blå­val

Ba­lae­nop­te­ra muscu­lus

30 m, 170 ton

Blå­va­len är stör­re än al­la för­hi­sto­ris­ka bjäs­sar. Till och med den störs­ta kän­da di­no­sau­ri­en, Ar­gen­ti­no­saurus, skul­le med si­na 80 ton se rätt be­sked­lig ut i jäm­fö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.