Ama­zon­flo­den

7 025 km

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Sy­da­me­ri­ka

Flo­den ma­tas av käl­lor i Bo­li­via, Colom­bia, Ecu­a­dor, Pe­ru och Bra­si­li­en, och töm­mer ut

200 000 m3 vat­ten/se­kund. Ama­zon­flo­den står för he­la 11 pro­cent av all av­rin­ning från land till ha­ven. Länge var Ni­len be­trak­tad som värl­dens längs­ta flod, men ny­a­re mät­ning­ar vi­sar att Ama­zon­flo­den fak­tiskt är läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.