DE 10 HÖGS­TA BER­GEN

Högst på jor­den (och i Asi­en)

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Ne­pal/Ki­na

Mount Eve­rest he­ter Sagar­mat­ha i Ne­pal och Cho­molung­ma i Ti­bet, men kal­la­des helt en­kelt Pe­ak XV i den sto­ra lant­mät­ning­en i In­di­en 1856 där man kon­sta­te­ra­de att ber­get är värl­dens högs­ta.

Eve­rest 8 848 m

El­brus är en slum­ran­de vul­kan i väst­ra

Kau­ka­sus.

Ki­li­manja­ro be­står av tre vul­kan­top­par där Ki­bo, el­ler Uhuru Pe­ak, är

den högs­ta.

Mount Eve­rests of­fi­ci­el­la höjd på 8 848 me­ter in­klu­de­rar 4 me­ter snö. Själ­va ber­get är 8 844 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.