Antark­tis po­larö­ken

13 829 430 km2

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Även om Antark­tis är täckt av ett tjockt isla­ger är kon­ti­nen­ten ex­tremt torr. In­lan­det får in­te ens 50 mm ne­der­börd om året – mind­re än Sa­ha­ra – och vis­sa tor­ra da­lar får prak­tiskt ta­get ing­en ne­der­börd alls.

Star­ka ka­ta­ba­tis­ka vin­dar dri­ver häf­ti­ga snö­stor­mar över Antark­tis, trots att det säl­lan snö­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.