DE 10 KAL­LAS­TE PLAT­SER­NA

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Bergs­kam nä­ra Do­me Fu­ji

Antark­tis

–93,2 °C

Upp­mät­tes i au­gusti 2010 med fjärrav­kän­ning från sa­tel­lit.

Vos­tok­sta­tio­nen Antark­tis

–89,2 °C

Den lägs­ta tem­pe­ra­tu­ren vid mar­ken no­te­ra­des på den rys­ka forsk­nings­sta­tio­nen på Antark­tis den 21 ju­li 1983.

Do­me Ar­gus Antark­tis –82,5 °C

AmundsenScott-ba­sen på syd­po­len Antark­tis –82,5 °C

Ojm­ja­kon Ryss­land –71,2 °C

Den lägs­ta luft­tem­pe­ra­tu­ren nå­gon­sin på nor­ra halv­klo­tet upp­mät­tes i den här rys­ka byn 1926.

North Ice Grön­land

–66 °C

Tem­pe­ra­tu­ren upp­mät­tes på forsk­nings­sta­tio­nen Bri­tish North Gre­en­land Ex­pe­di­tion 1954.

Klincks forsk­nings­sta­tion Grön­land –69,4 °C

Ver­cho­jansk Ryss­land –45,4 °C

Snag Yu­kon, Ka­na­da –63 °C

De­na­li Alas­ka, USA –59,7 °C

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.