Richard Fran­cis Bur­ton

1821–1890

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Gjor­de en pil­grims­re­sa till Mec­ka och nåd­de Tang­a­ny­i­ka­sjön.

Bur­ton var sol­dat, språk­ve­ta­re och spi­on. Han ska en­ligt upp­gift ha be­härs­kat 29 språk. Bur­ton ut­fors­ka­de Öst­af­ri­kas sto­ra sjö­ar och var en av ba­ra en handfull eu­ro­pé­er på sin tid som vall­fär­da­de till Mec­ka. Han över­sat­te ock­så Ka­ma Sut­ra och Tu­sen och en natt till eng­els­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.