Ger­tru­de Bell

1868–1926

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Ut­fors­ka­de och kart­la­de Mel­la­nöstern.

Bell var en po­li­tisk tjäns­te­man, bergs­be­sti­ga­re, ar­ke­o­log och spi­on. Hon kart­la­de och fo­to­gra­fe­ra­de Syrien och and­ra de­lar av Mel­la­nöstern i de­talj.

Hon spe­la­de en vik­tig roll för grun­dan­det av Jor­da­ni­en och Irak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.