Wil­li­am Dam­pi­er

1651–1715

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Kart­la­de Austra­li­ens kust.

Ef­ter ett skepps­brott ut­an­för väst­ra Austra­li­en 1688 för­de Dam­pi­er ut­för­li­ga an­teck­ning­ar om landets växt-, djur- och folk­liv. År 1699 åter­vän­de han för att kart­läg­ga landets nord­väst­kust. Han seg­la­de dess­utom jor­den runt tre gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.