Er­nest Shack­le­ton

1874–1922

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Gjor­de he­ro­is­ka an­sträng­ning­ar för att ut­fors­ka Antark­tis.

Shack­le­ton ingick i Scotts Disco­ve­ry-ex­pe­di­tion till Antark­tis och gjor­de ett eget för­sök att nå Syd­po­len 1908–09. Mest be­römd är han dock för sin hjälte­mo­di­ga seg­lats med öp­pen båt och för att han kor­sa­de Syd­ge­or­gi­en till fots ef­ter att hans skepp En­du­ran­ce för­list.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.