Förs­ta ma­nu­ellt styr­da rymd­fär­den

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

Alan She­pard 5 maj 1961 Ame­ri­ka­nen She­pard nåd­de en höjd på

187 km med Free­dom7 och ha­de själv viss kon­troll över rymd­fär­jan (vil­ket in­te Ga­ga­rin ha­de när han blev förs­ta män­ni­skan i rym­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.