Ju­rij Ga­ga­rin

Upp­skjut­nings­da­tum: 12 april 1961

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

Den rys­ka kos­mo­nau­ten gjor­de ett varv runt jor­den un­der sin 108-mi­nu­ters rymd­färd om­bord på

Vos­to­kI. Som förs­ta män­ni­ska i rym­den be­skrev han se­na­re käns­lan av tyngd­lös­het: ”Det känns som att hänga i rem­mar i vågrät po­si­tion. Som om man är upp­hängd.” När Ga­ga­rin lan­dat på jor­den igen blev han ome­del­bart en be­römd­het. Han res­te runt i värl­den och be­rät­ta­de för si­na be­und­ra­re om det sto­ra även­ty­ret. Men rym­dre­san blev hans en­da och han om­kom i en flyg­planskrasch 1968 un­der en ru­tin­flyg­ning. Han vi­lar vid Kreml­mu­ren i Moskva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.