Förs­ta rymd­pro­me­na­den

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

Aleksej Le­o­nov

18 mars 1965

En an­nan sov­je­tisk kos­mo­naut, Le­o­nov, blev den förs­ta män­ni­skan att läm­na sin far­kost. Han tog en rymd­pro­me­nad på 12 mi­nu­ter un­der upp­dra­get på Voschod2. Han var säk­rad med en fem me­ter lång li­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.