Förs­ta döds­fal­let i rym­den

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

Vla­di­mir Ko­ma­rov

24 april 1967 Den sov­je­tis­ka kos­mo­nau­ten om­kom när Sojuz1- far­kos­ten han fär­da­des i stör­ta­de när den skul­le lan­da på jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.