DE 10 STAR­KAS­TE STJÄR­NOR­NA I UNI­VER­SUM

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

Si­ri­us

Stjärn­bild: Sto­ra hun­den Av­stånd från jor­den: 8,60 ljusår Sken­bar mag­ni­tud: -1,44 Ab­so­lut mag­ni­tud: 1,45

Cano­pus

Stjärn­bild: Kö­len Av­stånd: 309 ljusår Sken­bar mag­ni­tud: -0,62 Ab­so­lut mag­ni­tud: -5,50

Al­fa Cen­tau­ri Stjärn­bild: Ken­tau­ren Av­stånd: 4,32 ljusår Sken­bar mag­ni­tud: -0,28 Ab­so­lut mag­ni­tud: 4,11

Ar­cturus

Stjärn­bild: Björn­vak­ta­ren Av­stånd: 36,72 ljusår

Sken­bar mag­ni­tud: -0,05 Ab­so­lut mag­ni­tud: -0,35

Ve­ga

Stjärn­bild: Ly­ran Av­stånd: 25,04 ljusår Sken­bar mag­ni­tud: 0,03 Ab­so­lut mag­ni­tud: 0,60

Ca­pel­la

Stjärn­bild: Kus­ken Av­stånd: 42,80 ljusår Sken­bar mag­ni­tud: 0,08 Ab­so­lut mag­ni­tud: -0,51

Ri­gel

Stjärn­bild: Ori­on Av­stånd: 863 ljusår Sken­bar mag­ni­tud: 0,18 Ab­so­lut mag­ni­tud: -6,93

Pro­cyon

Stjärn­bild: Lil­la hun­den Av­stånd: 11,46 ljusår

Sken­bar mag­ni­tud: 0,40 Ab­so­lut mag­ni­tud: 2,67

Be­tel­geuse Stjärn­bild: Ori­on Av­stånd: 498 ljusår Sken­bar mag­ni­tud: 0,45 Ab­so­lut mag­ni­tud: -5,47

Acher­nar Stjärn­bild: Flo­den Av­stånd: 139 ljusår Sken­bar mag­ni­tud: 0,45 Ab­so­lut mag­ni­tud: -2,70

VISS­TE DU ATT? So­lens yta är näs­tan 12 000 gång­er stör­re än jor­dy­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.