DE 10 STÖRS­TA ASTEROIDNEDSLAGEN PÅ JOR­DEN

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

Vre­de­fort­kra­tern

Tid­punkt: för cir­ka 2 mil­jar­der år se­dan

Plats:

Free Sta­te, Syd­af­ri­ka

En as­te­ro­id med en di­a­me­ter på upp till 10 km ska­pa­de en jät­tekra­ter med en ra­die på 300 km.

Chicx­u­lub­kra­tern

Tid­punkt: för cir­ka 65 mil­jo­ner år se­dan

Plats: Yuca­tán, Mex­i­ko

En me­te­o­rit med en di­a­me­ter på 10 km slog ner och ska­pa­de en 20 km djup kra­ter med en di­a­me­ter på 180 km.

Sud­bu­ry Ba­sin

Tid­punkt: för cir­ka

1,8 mil­jar­der år se­dan

Plats: On­ta­rio, Ka­na­da

Da­gens 62 km lång kra­ter är de ero­de­ra­de res­ter­na av en ned­slags­struk­tur med en om­krets på 250 km.

Ma­ni­cou­a­gank­ra­tern

Tid­punkt: för cir­ka

215 mil­jo­ner år se­dan

Plats: Que­bec, Ka­na­da

En as­te­ro­id som mät­te 5 km i di­a­me­ter ska­pa­de den­na kra­ter, som har en di­a­me­ter på 200 km och nu in­rym­mer en sjö.

Po­pi­gaikra­tern

Tid­punkt: för cir­ka

35,7 mil­jo­ner år se­dan

Plats: Si­bi­ri­en, Ryss­land As­te­ro­i­den som ska­pa­de den här kra­tern med

100 km i di­a­me­ter mät­te mel­lan 5 km och 8 km.

Acra­mank­ra­tern

Tid­punkt: för cir­ka

580 mil­jo­ner år se­dan

Plats: South Austra­lia, Austra­li­en Kra­tern är idag kraf­tigt ero­de­rad, men kan ur­sprung­li­gen ha haft en di­a­me­ter på 90 km.

Chesa­pea­ke Bay-kra­tern

Tid­punkt: för cir­ka 35 mil­jo­ner år se­dan

Plats: Vir­gi­nia, USA

Bo­lid­ned­sla­get ska­pa­de en djup in­re kra­ter med 38 km i di­a­me­ter och en 85 km vid ytt­re kra­ter.

Karakra­tern

Tid­punkt: för cir­ka

70,3 mil­jo­ner år se­dan

Plats: Nent­si­en, Ryss­land

En an­nan kraf­tigt ero­de­rad kra­ter som nu mä­ter 65 km i di­a­me­ter men som kan ha haft en stor­lek på he­la 120 km.

Wood­le­igh­kra­tern

Tid­punkt: för cir­ka

364 mil­jo­ner år se­dan

Plats: Wes­tern Austra­lia, Austra­li­en

Den här myc­ket gam­la kra­tern är in­te blott­lagd på ytan, men kan ha en di­a­me­ter på he­la 120 km.

Mo­ro­kweng­kra­tern

Tid­punkt: för cir­ka

145 mil­jo­ner år se­dan Plats: Ka­la­ha­ri­ök­nen, Syd­af­ri­ka

Den be­grav­da kra­tern med en di­a­me­ter på 70 km upp­täck­tes 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.