Ut­ma­na­re

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

An­ta­let jät­ter­a­ke­ter i rym­den blir fler och ut­veck­ling­en går fort. Den 6 feb­ru­a­ri 2018 lyf­te Spa­ce X:s Fal­con He­a­vy med en nå­got spe­ci­ell last om­bord:

Elon Musks rö­da Tes­la. Kraf­ten i pi­on­jä­rens ra­ket över­träf­fas ba­ra av Sa­turn V.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.