Ga­li­leo Ga­li­lei

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

1564–1642

Fö­re­språ­ka­de he­li­o­cent­risk världs­bild, upp­täck­te Ju­pi­ters må­nar och ut­veck­la­de te­leskop.

Ga­li­leo Ga­li­lei drab­ba­des av den ro­mers­ka in­kvi­si­tio­nen 1615 på grund av sitt stöd till den ko­per­ni­kans­ka världs­upp­fatt­ning­en med so­len i cent­rum. Men han ut­veck­la­de ock­så te­leskop som gjor­de det möj­ligt att tyd­ligt se Vin­ter­ga­tan och Ju­pi­ters må­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.