Jo­han­nes Kep­ler

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

1571–1630

För­bätt­ra­de re­frak­tor­te­lesko­pet och ut­veck­la­de la­gar för pla­net­rö­rel­ser.

Tys­ken Kep­ler for­mu­le­ra­de la­gar för pla­ne­ter­nas rö­rel­ser runt so­len och ut­ma­na­de Aristo­te­les och Pto­le­mai­os geo­cent­ris­ka mo­del­ler. Han ha­de ett stort in­fly­tan­de på Isaac Newton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.